Är du i behov av personal?

Vi får många förfrågningar på att hjälpa arbetsgivare att anställa och anlita individer inom målgrupperna seniorer, nyanlända, långtidssjukskrivna som vill komma tillbaka till arbetslivet, samt individer med funktionsvariationer. När du anställer någon som är ny på arbetsmarknaden eller har varit borta från arbetsmarknaden länge kan du få ekonomiskt stöd. Vi hjälper dig som arbetsgivare att anställa med stöd genom introduktionsjobb, nystartsjobb, extra tjänst, utvecklingsanställningar, yrkesintroduktion, samt statliga beredskapsjobb mm. Vi hjälper dig bemanna din verksamhet med rätt match!

Boka möte