Om Osynliga Jobb

Den osynliga arbetsmarknaden är vårt expertområde. Det betyder att vi förmedlar jobb som inte syns utan tillsätts via nätverk och kontakter, samt via sociala medier. Den osynliga arbetsmarknaden är vårt expertområde. Vi ger utbildningar och föreläsningar, förmedlar och matchar jobb på den osynliga arbetsmarknaden. Stöd och matchning vänder sig till dig som vill få fart på ditt jobbsökande och din karriärplanering, samt få nytt jobb genom oss. Vi hjälper dig med utbildning, jobbmatchning och karriärplanering.

Boka möte

Vad gör vi?

Osynliga jobb har lång erfarenhet av att matcha kompetens mot arbetsmarknadens behov. Vi utbildar och bemannar inom den osynliga arbetsmarknaden. Vi erbjuder olika utbildningar och bemanningslösningar för att möta arbetsgivarnas behov av rätt kompetens, samtidigt som vi möter upp arbetssökandes behov av stöd och matchning mot nya jobb. Hos oss arbetar rekryterare, marknadsförare, chefsspecialister, retorikspecialister, yrkes – och studievägledare, karriärrådgivare och arbetsmarknadsexperter, samt hälsopedagog. Vår personal har erfarenhet av matchningar inom näringslivet, offentlig sektor och NGO:s, samt internationellt arbete. Vi tillhandahåller konsulttjänster och arbetsmetoder inom organisations- och personalområdet, utbildning, karriär- utveckling, omställning, rekrytering och talent management.

Arbetsgivarnätverk

Rätt person på rätt plats är avgörande för en organisations framgång. I vårt arbetsgivarnätverk talar vi dagligen med olika branscher och arbetsgivare. Vi är måna om lyckade matchningar utifrån vad arbetsgivare behöver och vad arbetstagare söker. Vi ger båda parter stöd när det gäller praktiska detaljer kring lyckade matchningar och kompetensbaserade försörjning. Vi kan matchningsanställningar, interimsuppdrag, C-företagande, egenanställningar och nya vägar till arbete på den osynliga arbetsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av att bistå arbetsgivare med kompetens utifrån företagets och organisationens behov vid olika urvalssituationer. Hos oss bygger vi möjligheter som leder till lyckosamma matchningar för alla parter på arbetsmarknaden.

Startups

Vi tror på socialt entreprenörskap som en stark samhällsförändrande kraft. Vi stöttar därför sociala entreprenörer som utvecklar innovativa och hållbara lösningar som motverkar utanförskap. Vi stödjer idéer och projekt som bidrar till ett bättre samhälle. Vi finns för att främja människors idéskapande och erbjuder stöd i processen när idéer ska förverkligas till levande verksamheter. Genom C-företagande kan vem som helst driva sin idé och fakturera utan att ta riskerna som företagare. Vi stödjer civila samhället med inkubatorkompetens och arbetsgivarnätverk för nya vägar till arbete genom startups och företagande.

Innovation

Vi tror på idén att arbeta banbrytande och innovativt. I samverkan med NGO:s och civila samhället stödjer vi projekt i samverkan med näringslivet och offentlig sektor. Medan de flesta ser problem i varje möjlighet arbetar vi för att identifiera nya möjligheter kring varje problem. Vi nöjer oss inte med hur samhället ser ut idag utan vårt engagemang bottnar i att förbättra och flytta fram positionerna i samhället. Vad som är omöjligt idag är troligtvis helt möjligt imorgon.

Vi sätter fart på din karriär

med smarta strategier, omvänd rekrytering & Osynliga jobb-metodiken™

Kontakt