Stöd och matchning 2017-03-27T08:27:54+00:00

Stöd och matchning


BÄST RESULTAT I STOCKHOLM
★ ★ ★
(Högsta betyg enligt Arbetsförmedligen rating)

VÅRT MOTTO: Hos oss vinner du jobben de flesta inte kan hitta. Med omvänd rekrytering synliggör vi osynliga jobb i vårt arbetsgivarnätverk och marknadsför din kompetens mot rätt arbetsgivare för lyckosamma matchningar. Med Osynliga Jobb-metodiken™ ger vi dig konkurrensfördelar som leder till nytt jobb.

Boka möte

STÖD OCH MATCHNING – VI MATCHAR DIG TILL NYTT JOBB

KA-nummer: 10046801

Vårt 10-STEGS PROGRAM FÖR OMVÄND REKRYTERING OCH NYTT JOBB

 När du kommer till oss sätter vi igång direkt. Du får tillgång till en egen coach, jobbfinnare, arbetsmarknadsexpert, karriärrådgivare och yrkes- och studievägledare. Du får en egen individuell utvecklingsplan genom vårt 10-stegs program. 

Vårt arbetsgivarnätverk ger dig konkurrensfördelar. Vi har samarbete med rekryterare, headhunters, bemanningsbolag och interimskonsult bolag, samt ett brett nätverk med start-ups och företagare. Vi utgår ifrån hur och var arbetsgivarna rekryterar och därifrån startar vårt matchningsarbete som leder till jobb. Vi identifierar hur arbetsmarknaden har förändrats inom din bransch och synliggör vilka yrken där chanserna är störst att få jobb. Vi synliggör överskottsyrken där det råder överskott på sökande och hjälper dig med yrkesväxling för att hitta rätt bland bristyrken där det råder överskott på jobb och underskott på sökanden.

Boka möte

Dina hinder på arbetsmarknaden är vårt jobb att övervinna. Hos oss sätter vi upp en individuell mål – och utvecklingsplan. Detta genom vårt 10-stegs program Osynliga Jobb-metodiken™. Vi har erfarenhet av att lösa de flesta hinder och utmaningar på arbetsmarknaden. Vi är duktiga på att leta reda på de bästa lösningarna just för dig. Vi letar upp utbildningar, praktikplatser, jobb, matchningsanställningar och karriärmöjligheter som du kanske inte ens vet existerar. Det är dessa kunskaper och erfarenheter som gör att dina hinder på arbetsmarknaden är vårt jobb att övervinna. 

Boka möte

När du kommer till oss sätter vi igång direkt. Du får tillgång till en egen coach, jobbfinnare, arbetsmarknadsexpert, karriärrådgivare och yrkes- och studievägledare. Du får en egen individuell utvecklingsplan genom vårt 10-stegs program (Osynliga Jobb-metodiken™) 

Vårt bemanningsbolag ger dig jobb som interrimkonsult

 Är du intresserad av ett instegsjobb och hoppa in mellan uppdrag, kan interimskonsult och egenanställning vara något för dig. Vi har en akademi där du kan få möjlighet att bli egenanställd och certifierad C-företagare hos oss. 

Boka möte

Med SMARTA mål når du framgångsrika resultat

Specifikt

Specifikt och tydligt uppsatt mål

Mätbart

Mätbart för att veta hur målet kan uppnås

Accepterat

Accepterat mål som förverkligar dina drömmar

Realistiskt

Realistiskt för att nå rätt mål

Tidsbestämt

Tidsbestämt för att veta när målet nås

Filmer – Stöd och matchning

>

Vi sätter fart på din karriär

VÅRT MÅL är att du ska uppleva tiden hos oss som oskattbar att du vill fortsätta vara en del av vårt växande karriärnätverk. Att du med gott resultat kan berätta om din tid hos oss och inspirera andra till nya jobb och karriärmöjligheter i ett generöst kontaktnät du blivit del av.

Boka möte