Stöd och matchning

OSYNLIGA JOBB CONVENDUM (Högsta betyg enligt Arbetsförmedligens rating)

Vi har erfarna arbetsmarknadsexperter som hjälper dig att vinna jobben de flesta varken kan se eller hitta. Vi ger dig konkurrensfördelar som leder till nytt jobb och ny karriär.

Boka möte

STÖD OCH MATCHNING – VI SÄTTER FART PÅ DIN KARRIÄR

KA-nummer: 10046801

Är du arbetssökande? Vi hjälper dig till nytt jobb och ny karriär!

Många pratar arbetsgivarkontakter, vi pratar om de rätta arbetsgivarkontakterna. Våra arbetsmarknadsexperter och jobbmatchare arbetar med arbetsgivare som behöver ny kompetens som mest. Vi erbjuder dig matchningar inom snabba jobb, osynliga jobb, anlitande jobb, start-up jobb, tillväxtjobb, bristyrkejobb och interim. Våra skickliga arbetsmarknadsexperter och jobbmatchare är rekryteringsproffs från näringslivet, de arbetar som bäst för dig i gränslandet där arbetsgivarna har som störst behov av din kompetens. Det som gör oss framgångsrika är våra lyckade matchningar med rätt match på rätt plats.

FEM SKÄL ATT VÄLJA OSYNLIGA JOBB:

  1. Vi får ut flest i arbete inom osynliga jobb och snabba jobb! (Högsta betyg enligt Arbetsförmedligens rating)
  2. Vi erbjuder interim och anlitandejobb
  3. Du får kontakter med arbetsgivare inom brist- och tillväxtyrken
  4. Du får Fast Forward Jobbprogram som leder till nytt jobb
  5. Du får skräddarsytt stöd av arbetsmarknadsexperter och coacher från headhunting- och rekryteringsbranschen

DIGITAL JOBBCOACH SOM HITTAR JOBBEN ÅT DIG!

Som vår kund kan du kostnadsfritt pröva vår digitala jobbcoach som är din bästa vän i jobbsökningen. FEED-DO är vår digitala jobbcoach som hittar jobben åt dig. Du får en app med de mest moderna jobbsökarverktygen där jobben hittar dig genom omvänd rekrytering.

Genom Arbetsförmedlingen väljer du programmet Stöd och Matchning, uppge KA nummer 10046801 till din arbetsförmedlare.

BOKA KOSTNADSFRI JOBBFIKA —-> mail: hej@osynligajobb.se | Tel: 08-794 00 00

SKRÄDDARSYTT INDIVIDUELLT STÖD TILL NYTT JOBB

Du står i centrum när våra arbetsmarknadsexperter och jobbmatchare arbetar för att du ska matchas mot rätt och nytt jobb. Vi arbetar med individanpassat stöd till arbete. Du får skräddarsytt stöd som utgår ifrån dina behov, samt vad som motiverar och inspirerar dig. Vi arbetar för att du ska må bra och att du ska komma i mål med nytt arbete på kortast möjligaste tid. Vi har även erfarna studie– och yrkesvägledare som kan hjälpa dig ytterligare mot nya karriärvägar genom studier och kompetensutveckling.

√ Osynliga Jobb-metodiken™

Hur kan du vinna jobb som är osynliga? Osynliga Jobb-metodiken™ handlar om skills träning inom den osynliga arbetsmarknaden. Åtta av tio jobb är osynliga och därför handlar träningen om att öka färdigheter och förmågor att kunna vinna jobb många varken kan se eller hitta. Nya digitala kanaler, omvänd rekrytering, utökat arbetsgivarnätverk och arbetsmarknadskunskap är dina nya konkurrensfördelar hos oss.

√ Omvänd rekrytering

Hur kan jobben hitta dig? Omvänd rekrytering handlar om metodiken att bygga upp ett attraktivt personligt varumärke digitalt. Här får du träning på omvänd rekrytering inom den osynliga arbetsmarknaden och metoderna för hur de osynliga jobben kan hitta dig.

√ Digitaliserat arbetsliv 

Har du koll på det digitaliserade arbetslivet? Strukturomvandlingar på arbetsmarknaden har skapat helt nya vägar till jobb och karriär genom digitaliseringen. Lediga befattningar tillsätts på helt nya sätt och genom nya kanaler. Här får du de senaste digitala metoderna för att vinna de osynliga jobben.

√ Bristyrken & framtidens arbetsmarknad

Var finns framtidens yrken? Vilka yrken bör du undvika och vilka yrken har underskott på sökanden? Här får du på djupet strategisk kunskap om skillnaden mellan överskottsyrken och underskottsyrken, samt vilka strategiska val som är smarta för att öka anställningsbarheten och hitta nya vägar till jobb och karriär. 

√ Personlighetstester & arbetsgivartester

Klarar du arbetsgivarnas nya tester inom arbetslivet? Alltfler arbetsgivare väljer att testa arbetssökande och därför har vi samlat några av marknadens senaste personlighetstester och arbetsgivartester. Här finns IQ, MQ och EQ tester, samt andra skills tester att träna sig på inför anställningsintervjuer.

√  LinkedIn och digitala kanaler

Har du starka nätverk? Nätverk handlar alltmer om förmågan att hantera digitala nätverk och öppna rätt dörrar till den digitala arbetsmarknaden. Denna del omfattar fördjupad genomgång av digitala kanaler och hur ett proffsigt CV kan byggas upp på LinkedIn, samt hur digitala arbetsgivarnätverk kan byggas upp.

√ Retorikträning & intervjuträning 

Hur säljer du in dig själv på 30 sekunder med en hisspitch? Hur besvarar du marknadens vanligaste och svåraste intervjufrågor? Här får du retorikträning och träna dig på marknadens senaste intervjufrågor.  

√ Outplacement och anställningsbarhet

Hur ser din anställningsbarhet ut? Vi hjälper dig att med strategiskt viktiga val stärka dina konkurrensfördelar och öka din anställningsbarhet.

√ Mental träning (MQ)

Vill du öka din mentala styrka? Vilket MQ-värde har du? Med vår mentala träning får du del av våra tekniker som omfattar målbildsträning, motivationsträning och självförtronedeträning. Syftet är att utöka, förstärka och identifiera önskade tankar och beteenden, samt förbättra prestationsförmågan i ditt arbetssökande.

√ Självledarskap

Vill du stärka ditt eget ledarskap mot uppsatta mål? Med självledarskap får du utveckla ditt ledarskap och utveckla dina egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter mot uppsatta mål. Du blir en förändringsledare i ditt eget liv med tydliga tekniker och NÖHRA modell för förändringsarbete.

Vårt 10-STEGS PROGRAM FÖR OMVÄND REKRYTERING OCH NYTT JOBB

 När du kommer till oss sätter vi igång direkt. Du får tillgång till en egen coach, jobbfinnare, arbetsmarknadsexpert, karriärrådgivare och yrkes- och studievägledare. Du får en egen individuell utvecklingsplan genom vårt 10-stegs program. 

Vårt arbetsgivarnätverk ger dig konkurrensfördelar. Vi har samarbete med rekryterare, headhunters, bemanningsbolag och interimskonsult bolag, samt ett brett nätverk med start-ups och företagare. Vi utgår ifrån hur och var arbetsgivarna rekryterar och därifrån startar vårt matchningsarbete som leder till jobb. Vi identifierar hur arbetsmarknaden har förändrats inom din bransch och synliggör vilka yrken där chanserna är störst att få jobb. Vi synliggör överskottsyrken där det råder överskott på sökande och hjälper dig med yrkesväxling för att hitta rätt bland bristyrken där det råder överskott på jobb och underskott på sökanden.

Boka möte

Dina hinder på arbetsmarknaden är vårt jobb att övervinna. Hos oss sätter vi upp en individuell mål – och utvecklingsplan. Detta genom vårt 10-stegs program Osynliga Jobb-metodiken™. Vi har erfarenhet av att lösa de flesta hinder och utmaningar på arbetsmarknaden. Vi är duktiga på att leta reda på de bästa lösningarna just för dig. Vi letar upp utbildningar, praktikplatser, jobb, matchningsanställningar och karriärmöjligheter som du kanske inte ens vet existerar. Det är dessa kunskaper och erfarenheter som gör att dina hinder på arbetsmarknaden är vårt jobb att övervinna. 

Boka möte

När du kommer till oss sätter vi igång direkt. Du får tillgång till en egen coach, jobbfinnare, arbetsmarknadsexpert, karriärrådgivare och yrkes- och studievägledare. Du får en egen individuell utvecklingsplan genom vårt 10-stegs program (Osynliga Jobb-metodiken™) 

Vårt bemanningsbolag ger dig jobb som interrimkonsult

 Är du intresserad av ett instegsjobb och hoppa in mellan uppdrag, kan interimskonsult och egenanställning vara något för dig. Vi har en akademi där du kan få möjlighet att bli egenanställd och certifierad C-företagare hos oss. 

Boka möte

Med SMARTA mål når du framgångsrika resultat

Specifikt

Specifikt och tydligt uppsatt mål

Mätbart

Mätbart för att veta hur målet kan uppnås

Accepterat

Accepterat mål som förverkligar dina drömmar

Realistiskt

Realistiskt för att nå rätt mål

Tidsbestämt

Tidsbestämt för att veta när målet nås

Vi sätter fart på din karriär

VÅRT MÅL är att du ska uppleva tiden hos oss som oskattbar att du vill fortsätta vara en del av vårt växande karriärnätverk. Att du med gott resultat kan berätta om din tid hos oss och inspirera andra till nya jobb och karriärmöjligheter i ett generöst kontaktnät du blivit del av.

Boka möte