STÖD OCH MATCHNING

RÄTT MATCH PÅ RÄTT PLATS!
Vi får ut flest arbetssökande i nytt arbete genom brist– och tillväxtyrken där arbetsgivare behöver just dig på den osynliga arbetsmarknaden

Läs mer

REKYTERING/BEMANNING

Vi rekryterar och bemannar inom tillväxtbranscher, start-ups och tillväxtyrken.
Vi erbjuder interim och antlitandejobb samt personalpooler

Läs mer

AKADEMI

Vi erbjuder utbildningar inom digital marknadsföring, samt GROW ledarskap och managementutbildning.

 

Läs mer

Fem skäl att välja oss

  • Vi får ut flest i arbete inom osynliga jobb och snabba jobb!

  • Vi erbjuder interim och anlitandejobb
  • Du får kontakter med arbetsgivare inom tillväxtbranscher, start-ups och bristyrken

  • Du får Fast Forward Jobbprogram som formtoppar dig till nytt jobb
  • Du får skräddarsytt stöd av erfarna arbetsmarknadsexperter och coacher från headhunting– och rekryteringsbranschen
Boka möte

Med SMARTA mål når du framgångsrika resultat

Specifikt

Specifikt och tydligt uppsatt mål

Mätbart

Mätbart för att veta hur målet kan uppnås

Accepterat

Accepterat mål som förverkligar dina drömmar

Realistiskt

Realistiskt för att nå rätt mål

Tidsbestämt

Tidsbestämt för att veta när målet nås

Vi sätter fart på din karriär

med smarta mål, omvänd rekrytering & Osynliga Jobb-metodiken™

Boka Möte