Loading...
Startsida 2017-10-08T20:43:50+00:00

STÖD OCH MATCHNING

Hur kan jobben hitta dig? Omvänd rekrytering handlar om metodiken att bygga upp ett attraktivt personligt varumärke digitalt

Läs mer

REKYTERING/BEMANNING

Vi matchar rätt person till rätt arbetsgivare. Vi arbetar med omvänd rekrytering och Osynliga Jobb-metodiken™

Läs mer

AKADEMI

Med problembaserat lärande (Problem Based Learning, PBL) erbjuder vi program för talent management med vår casemetodik.

Vad är omvänd rekrytering?

De flesta företag har svårt att hitta rätt personal och var femte rekrytering misslyckas på grund av personal inte kan hittas. Samtidigt har de flesta arbetssökande svårt att hitta rätt arbetsgivare och söker fel typ av arbeten. Denna missmatch på arbetsmarknaden har vi löst genom att utmana traditionell HR. Med omvänd rekrytering och Osynliga Jobb-metodiken™ sätter vi fart på din karriär.

Boka möte

Med SMARTA mål når du framgångsrika resultat

Specifikt

Specifikt och tydligt uppsatt mål

Mätbart

Mätbart för att veta hur målet kan uppnås

Accepterat

Accepterat mål som förverkligar dina drömmar

Realistiskt

Realistiskt för att nå rätt mål

Tidsbestämt

Tidsbestämt för att veta när målet nås

Vi sätter fart på din karriär

med smarta mål, omvänd rekrytering & Osynliga Jobb-metodiken™

Boka Möte